facebook tracking
Tilbake til data og personvern

Personvernerklæring

Personvernerklæring for rekruttering med Teamtailor

Tjenesten for håndtering av rekruttering og forenkling av ansettelsesprosessen leveres av Teamtailor på vegne av Hammer & Hanborg. Det er viktig at personene som bruker tjenesten føler seg trygge med og er informert om hvordan vi håndterer brukernes personopplysninger i rekrutteringsprosessen.

Når en kandidat registrerer sine opplysninger via vår nettside/kandidatplattform, inngår vi en avtale om å kunne tilby potensielle karrieremuligheter. Vi lagrer altså dine personopplysninger for å kunne tilby våre tjenester til deg som kandidat.

Dersom ansatte i Hammer & Hanborg (H&H) tar kontakt med en potensiell kandidat via telefon eller annen digital kanal, vil han eller hun alltid henvise til vår nettbaserte kandidatplattform.

Ved å registrere deg blir du søkbar for oss i H&H til både annonserte og ikke-annonserte stillinger. Du kan enten søke på annonserte stillinger selv via vår nettside, eller så kan du bli kontaktet av oss for å godkjenne at du vil ta del av prosesser for både annonserte og ikke-annonserte stillinger.

Hvilke personopplysninger behandles? Du som kandidat registrerer selv dine personopplysninger via vår kandidatplattform. Hvilke personopplysninger behandles? Du som kandidat registrerer selv dine personopplysninger via vår kandidatplattform. Vi har et kortere skjema der du fyller i kontaktopplysninger og ønsket arbeidssted. Du kan komplettere din registrering med en CV eller en søknad.

H&H kommer ikke til å samle inn eller behandle sensitive personopplysninger (så som opplysninger om medlemskap i fagforening, politiske syn, seksualitet eller religiøs tilhørighet) eller opplysninger som ikke har relevans for rekruttering og/eller konsulentutleie. Det er derfor viktig at du som kandidat ikke oppgir sensitive personopplysninger eller opplysninger som ikke er relevante for stillingene du søker på.

Behandling av personnummer. Behandling av personnummer kommer kun til å skje ved eventuell bakgrunnskontroll. Du som kandidat bør aldri oppgi ditt personnummer i din CV, søknad eller øvrig i din profil hos oss. Om det skal gjennomføres bakgrunnskontroll i en rekrutteringsprosess vil du bli informert, og du samtykker da til at vi behandler personnummeret ditt.

Hvilke personopplysninger kan komme til å bli behandlet når du er kandidat hos oss?

•            For- og etternavn

•            Kontaktopplysninger som e-postadresse, telefonnummer og bostedsadresse

•            Tidligere arbeidserfaring og utdanning/kurs

•            Intervjunotater

•            Testresultat fra testverktøy som brukes i utvalgsarbeid

•            Informasjon om hvordan du har interagert med oss

•            Betraktninger fra referansepersoner

•            IP-adresser

•            URL-er for eksempel LinkedIn profilen din

•            Dokumenter som du selv har lastet opp i vår plattform via vår nettside
 

Formål. Formålet med å samle inn dine personopplysninger er at Hammer & Hanborg skal kunne opprettholde en relasjon med deg som kandidat for å kunne tilby deg potensielle, relevante karrieremuligheter gjennom rekruttering og/eller konsulentoppdrag.

Overføring av personopplysninger til kunder. De personopplysninger som Hammer & Hanborg behandler for deg som kandidat kan komme til å overføres til kunde i en rekrutteringsprosess. Av hensyn til ditt personvern, sender vi aldri din profil til kunde uten først å ha hatt en dialog med deg og du har utvist interesse for den aktuelle stillingen. Testresultat fra testleverandør kan kommet il å overføres til kunde for de oppdrag du er aktuell for. 

Overføring til ekstern leverandør. Det kan forekomme at du som kandidat må gjennomføre eksempelvis personlighets- og/eller evnetester som leveres av en ekstern leverandør. Dine personopplysninger kan komme til å overføres og behandles av leverandøren slik at du kan gjennomføre slike tester. Den behandlingen har du godkjent ved å registrere dine opplysninger via vår kandidatplattform samt ved at du vil ta del av den aktuelle rekrutteringsprosessen. 

Dine referanser. I en rekrutteringsprosess kan vi komme til å be deg om å oppgi referanser til oss. Du er ansvarlig for å informere referansene om at deres personopplysninger har blitt oppgitt til oss. Vi tar aldri referanser fra andre referansepersoner enn de som du selv har oppgitt til oss.

Sletting. H&H kommer til å lagre dine personopplysninger for fremtidige karrieremuligheter. Opplysninger som er relevante for enkelte rekrutterings- og/eller konsulentutleieprosesser, så som intervjunotater og opplysninger fra referanser, lagres kun så lenge de er nødvendige for prosessen og deretter i inntil tre år etter avsluttet rekrutterings- og/eller konsulentutleieprosess. Dette for at vi skal kunne ivareta vår rett ved eventuell diskrimineringstvist. Vi rydder også regelmessig i vår kandidatbase for at den skal være oppdatert og relevant.

Nyhetsbrev med ledige stillinger. Våre nyhetsbrev med aktuelle, pågående rekrutteringsoppdrag er ikke knyttet til din profil eller dine personopplysninger i vår kandidatplattform. Du kan når som helst avmelde deg som abonnent på våre nyhetsbrev. Dersom du avregistrerer deg fra nyhetsbrev, blir du ikke automatisk fjernet fra vår kandidatbase. Ønsker du å slette dine personopplysninger fra vår kandidatbase, henviser vi til «Retten til å bli glemt».

Dine rettigheter som registrert. Det er viktig for oss at du kjenner til de rettigheter du har som individ.

Retten til innsyn. Du har rett til å ta del av de opplysninger som vi har registrert om deg  i vår kandidatdatabase. Om du ønsker å vite hvilke opplysninger vi har registrert hos oss, kan du gå til Data & Personvern. Der får du tilgang til dine personopplysninger i elektronisk format.

Retten til å rette. Du har rett til å rette eller slette opplysninger om deg når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. De opplysninger som du selv har oppgitt via vår nettside/ kandidatplattform kan du selv endre på ved å logge inn i plattformen. Der har du også mulighet til å slette tidligere opplastede dokument, som CV og søknad. Du har også rett til å komplettere mangelfulle opplysninger. Send det du ønsker å endre på til infonorge@hammerhanborg.com. 

Retten til å bli glemt. Du har rett til å be om å få slettet de personopplysninger som vi behandler om deg. I tilfeller der det finnes juridiske forpliktelser som hindrer at H&H umiddelbart kan slette visse personopplysninger, kan vi nekte din anmodnig om sletting. Slike juridiske forpliktelser finnes for eksempel i bokføringsloven. Det er også mulig at fortsatt behandling er nødvendig for å opprette, utøve eller forsvare oss mot rettslige krav. Om du ønsker at dine opplysninger skal slettes, gå til Data & Personvern.

Dersom det ikke finnes juridiske forpliktelser som hindrer oss fra å slette dine opplysninger, vil de slettes snarest og senest i løpet av 30 dager. Du vil bli informert om at sletting er gjennomført.

Retten til dataportabilitet. I de tilfeller der H&Hs behandling av personopplysninger er avtalefestet har du rett til å anmode at de opplysninger som berører deg, og som du har levert til Hammer & Hanborg, overføres til en annen personopplysningsansvarlig. En forutsetning for dette er dog at overføringen er teknisk mulig og at den kan skje automatisert.

Retten til å klage. Om du anser at H&H behandler dine personopplysninger i strid med reglene, kan du utover å kontakte oss på kandidat@hammerhanborg.com, klage til Datatilsynet.

Sikkerhet. H&H har som mål om kun å behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS der våre IT-systemer finnes. H&H har gjennomført sikkerhetstiltak for å påse at behandlingen av personopplysninger skjer på en sikker måte og for å beskytte personopplysningene mot ulovlig innsyn, uatorisert behandling og misbruk. Tilgangen til systemene der personopplysningene lagres er begrenset til ansatte og leverandører som trenger tilgang til opplysningene for å kunne gjennomføre sine arbeidsoppgaver. Alle ansatte er dessuten informert om viktigheten av at sikkerheten opprettholdes gjennom interne rutiner som regulerer bruk av passord og arbeid som skjer utenfor kontoret og i utlandet. 

H&H overvåker også kontinuerlig systemene for å oppdage eventuelle svakheter og for å beskytte dine personopplysninger.

Her finner du vår fullstendige personvernerklæring.

Mer informasjon om vår personvernerklæring og hvordan vi behandler personopplysninger. Vi håper at du har fått svar på alt du vil vite om hvordan Hammer & Hanborg behandler dine personopplysninger. Om du har ytterligere spørsmål er du velkommen til å kontakte vårt personvernombud Annika Lasmarias. Hun jobber som COO på vårt kontor i Stockholm, og er ansvarlig for at vår personvernerklæring etterleves internt i Hammer & Hanborg. Du når henne på annika.lasmarias@hammerhanborg.com eller via vårt sentralbord +46-8 459 03 50.

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor