facebook tracking

Kommunikasjonsansvarlig til Melanor

Ønsker du en selvstendig og variert arbeidshverdag der du jobber med formål om økt engasjement og medlemsnytte for en av de viktigste bransjene i Norge? ​

                                      Melanor_logo_transparent.png

 

Ønsker du en selvstendig og variert arbeidshverdag der du jobber med formål om økt engasjement og medlemsnytte for en av de viktigste bransjene i Norge?  

Det skjer mye spennende innenfor helsebransjen i Norge, og store samfunnsutfordringer og samfunnsgevinster ligger i helsenæringen, og bransjen har potensial til å bli en av de viktigste vekstnæringene fremover. Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler i det norske markedet.  

Som kommunikasjonsansvarlig vil du være sentral i arbeidet med å synliggjøre medlemmenes verdiskaping i det norske samfunnet. Det innebærer å videreutvikle kommunikasjonsfunksjonen, sikre god kommunikasjon til medlemmer i digitale og tradisjonelle kanaler og gjennom å bidra til gode og effektive møteplasser for omlag 150 medlemsbedrifter.  

Du vil ha varierte oppgaver innenfor kommunikasjonsfaget, både strategiske og operative, det innebærer blant annet: 

  • Videreutvikle kommunikasjonsstrategien
  • Identifisere, planlegge og gjennomføre interne og eksterne kommunikasjonsaktiviteter 
  • Fasilitere møteplasser, nettverksamlinger og bransjetreff  
  • Produsere, publisere og utvikle innhold til relevante kanaler  
  • Medieovervåking 
  • Utarbeide og gjennomføre undersøkelser 
  • Være en kommunikasjonsfaglig støtte ved høringer, utredninger og rapporter 

Vi ser etter deg som har lengre relevant erfaring som kommunikasjonsrådgiver og/eller journalist og du har med deg høyere relevant utdannelse. At du har generell stor samfunnsinteresse- og forståelse er en selvfølge for oss, og er en som alltid starter dagen med nyheter. 

For å trives som kommunikasjonsansvarlig hos Melanor er du en som jobber operativt og tenker strategisk. Du er erfaren i rådgiverrollen, har en trygg og stødig penn og trives med å konseptualisere andres budskap. Du er nysgjerrig, strukturert og prestisjeløs i din arbeidsform, tar initiativ og evner å ta ansvar for å gjennomføre og utvikle egne oppgaver og prosjekter. 

Kommunikasjonsansvarlig rapporterer til administrerende direktør.  

Søknadsfrist: Søk gjerne så snart som mulig og senest 29. februar, vi intervjuer fortløpende. Søk via nettsiden slik at vi håndtere dine personopplysninger ihht GDPR. 

Spørsmål? Ring oss i Hammer & Hanborg på 22 44 33 00 


Om Melanor 

 

Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler i det norske markedet. Melanor representerer omlag 150 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere over hele landet. 

Medlemmene til Melanor bidrar til å løse viktige nasjonale oppgaver, og Melanor arbeider for at bransjen skal ha gode rammebetingelser. På den måten bidrar vi til at brukere, pasienter og fagmiljøer får tilgang til de beste løsningene, til videreutvikling av Norges helse- og velferdsordninger og til forskning ved sykehus, universiteter, høyskoler og i industrien. 

Melanor er opptatt av å synliggjøre medlemmenes verdiskaping i det norske samfunnet. Utstyr utviklet av våre medlemmer er avgjørende for forebygging, diagnostisering og god pasientbehandling. Med utstyr og løsninger levert av våre medlemmer får mange av oss mulighet til å leve lenger, klare oss selv, ha aktive liv og bidra til fellesskapet. Laboratorieutstyr gjør dessuten at vi kan være trygge på maten vi spiser og på at vannet vi drikker er rent. 

Melanor skal ha en tydelig stemme i samfunnsdebatten og være en møteplass for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder, myndigheter, politikere og andre aktører skal oppleve Melanor som en samlende, kompetent og tilgjengelig bransjeorganisasjon. 

Melanor arbeider aktivt for at bransjen etterlever gjeldende etiske standarder, myndighetenes krav til kvalitet og sikkerhet, og kommer med forslag der vi ser rom for forbedringer. Våre medlemmer bruker betydelige ressurser på forskning og utvikling. God kvalitet og sikkerhet står helt sentralt, og medlemsbedriftene arbeider systematisk for å kvalitetssikre utstyret de utvikler og leverer. Medisinsk utstyr og laboratorieutstyr skal være sikkert, ha god kvalitet og fungere slik det skal.

Svarer normalt innen en uke

Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

I hvilke områder er du på jobbjakt i?

Oslo

Øvre Slottsgate 17
0157 Oslo Veibeskrivelse infonorge@hammerhanborg.com +47 22 44 33 00

Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor